Rekrutacja

Rekrutacja 2016/2017


W roku akademickim 2016/2017 Instytut Nauk o Informacji prowadzi rekrutację następujące kierunki studiów:
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji 2016/2017 zawiera informator.

Terminy:

 • Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia trwa w okresie czerwiec-lipiec, zaś na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia w okresie maj-wrzesień. Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronach Uczelnianego Systemu Rekrutacji: http://www.up.krakow.pl/rekrut/

Kryteria przyjęć w roku akademickim 2016/2017:

 • Architektura informacji (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):
  • - "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
  • - "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. I stopnia, stacjonarne):
  • - "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
  • - "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):
  • - Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):
  • - "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
  • - "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (st. II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):
  • - Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku


Źródła:

 

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony