dr Urszula Lisowska-KożuchTytuł/stopień naukowy / pełnione funkcje:
 • Doktor, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • Koordynator ds. Jakości Kształcenia kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
 • Opiekun II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Kontakt:
Specjalizacja/zainteresowania badawcze:
 • bibliologia
 • czytelnictwo
 • bibliotekarstwo
 • biblioterapia
Wykształcenie:
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (Uniwersytet Śląski, 2007)
  mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1998)
  doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (Uniwersytet Śląski, 2007)
 • mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1998)
Dydaktyka:
 • Analiza i opracowanie formalne dokumentów
 • Analiza i opracowanie rzeczowe dokumentów
 • Animacja życia społecznego
 • Biblioterapia
 • Czytelnictwo
 • Czytelnictwo w bibliotekach specjalnych
 • Metody pracy w bibliotekach szkół ponadpodstawowych
 • Procesy biblioteczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Użytkownik o specjalnych potrzebach w bibliotece

Współpraca ze środowiskiem:

 • Udział w projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski

Wybrane publikacje:

 • Dziennik Polski w latach 1945-1969 : próba monografii / Urszula Lisowska-Kożuch. -Kraków, 2010
 • Instytucje związane z książką na łamach "Dziennika Polskiego" w latach 1945-1969. Cz. 1, Biblioteki i archiwa / Urszula Lisowska-Kożuch // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - [T.] 7 (2009), s. 73-92
 • Instytucje związane z książką na łamach "Dziennika Polskiego" w latach 1945-1969. Cz. 2, Wydawnictwa i księgarnie / Urszula Lisowska-Kożuch // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - [T.] 7 (2009), s. 93-111
 • Biblioteka gminna czy biblioteka w gminie? Potrzeby i wyzwania edukacji akademickiej kandydatów do pracy w małych bibliotekach gminnych / Urszula Lisowska-Kożuch, Grażyna Wrona // Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. T. 1 / pod red. E. Chuchro, M. Ochmańskiego i M. Zająca. - Warszawa 2011, s. 47-54
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. Program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska- Kożuch // Biblioterapeuta 2011, nr 3, s. 3-36
 • Kłopoty z talentem, czyli opinie o książkach na łamach "Dziennika Polskiego" w latach 1949-1956 / Urszula Lisowska-Kożuch. W:  Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji / pod. red. I. Sochy przy współudziale A. Łakomy. Katowice 2012, s. 31-44
 • Udział Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w projekcie "Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych" / Urszula Lisowska-Kożuch, Grażyna Wrona // Konspekt 2013, nr 2 (47), s. 106-112
 • Oddziaływanie terapeutyczne literatury pięknej w życiu studentów / Urszula Lisowska-Kożuch // Bibliotheca Nostra 2014 nr 3, s. 63-79

 

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony