dr Beata LangerTytuł/stopień naukowy / pełnione funkcje:
 • Doktor, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
 • Koordynator ds. Jakości Kształcenia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Kontakt:
Specjalizacja/zainteresowania badawcze:
 • Bibliologia
 • Kultura literacka
 • Kultura ludowa
 • Organizacja i zarządzanie instytucjami non-profit
 • Działania promocyjne i public relations w instytucjach kultury
Wykształcenie:
 • 2013 - Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
 • 2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2004 – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dydaktyka:
 • Ocena usług informacyjnych
 • Wielojęzyczna terminologia informacyjna
 • Nauka o informacji
 • Public relations
 • Źródła inspiracji w pracy architekta i projektanta informacji
 • Metody pracy w zespole projektowym

Wybrane publikacje:

 • Baśniowa opowieść Morcinka o biedaku i bogaczu // Guliwer. -  2008, nr 3, s. 86-89
 • Demonologia w kopalni kreowanej przez Gustawa Morcinka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliolthecarum Scientiam Pertinentia. - [Nr] 9 (2011), s. 107-119
 • Jak powstał Ondraszek Gustawa Morcinka // Zaranie Śląskie. - R. 63, nr 11 (2006), s. 147-156
 • Ludowe sposoby lecznicze w „Ondraszku” Gustawa Morcinka // Śląskie Miscellanea. - T. 20 (2007), s. 104-109
 • „Lwów” Stanisława Wasylewskiego jako książka dla każdego // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 49-53
 • PANNA Z ŚLĄSKIEGO WIATRU: rzecz o baśniach i legendach Stanisława Wasylewskiego / / Guliwer. - 2012, nr 1, s. 21-26
 • Rola i znaczenie pieśni w „Ondraszku” Gustawa Morcinka // Śląskie Miscellanea. - T. 19 (2006), s. 116-125
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony