Lista pracowników.

dr Piotr Andrusiewicz

Doktor nauk humanistycznych,
adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
e-mail: piotr@andrusiewicz.com
Specjalność: Internet i nowe media, projektowanie serwisów internetowych, usability, user experience

dr Adam Bańdo

Adam BańdoDoktor nauk humanistycznych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
e-mail: adambando@gmail.com

Specjalność: prasoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, medioznawstwo

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

Doktor habilitowany
e-mail: bator@up.krakow.pl

Specjalność: bibliologia, informatologia, nauka o informacji

dr Agnieszka Fluda-Krokos

Doktor nauk humanistycznych
Koordynator ds. jakości kształcenia

Kierownik praktyk pedagogicznych
e-mail: a.fluda_krokos@interia.pl
tel.: 12 662 61 70

Specjalność: proweniencje, wyszukiwanie informacji

dr hab. Barbara Kamińska-Czubała, prof. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. UP
Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej
e-mail: b.czubala@gmail.com
tel.: 12 662 61 77

Specjalność: bibliologia i informatologia

dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP

Doktor habilitowany
Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Nauki
Kierownik Katedry Zarządzania Informacją
e-mail: wmkolasa@up.krakow.pl
Specjalność: medioznawstwo, naukometria, systemy informatyczne

dr Sabina Kwiecień

Doktor nauk humanistycznych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
e-mail: sabinakwiec@gmail.com
tel.: 12 662 61 70

Specjalność: bibliotekoznawstwo, nauka o informacji, czasopiśmiennictwo

dr Magdalena Koziak-Podsiadło

Doktor
adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
e-mail: magdalena.koziak-podsiadlo@up.krakow.pl
Specjalność: projektowanie graficzne, projektowanie książki, książka artystyczna, metodyka projektowania, ilustracja

dr Beata Langer

Doktor nauk humanistycznych
Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
e-mail: blanger@up.krakow.pl

beata.langer@gmail.com
tel.: 12 662 61 70

Specjalność: bibliologia

dr Małgorzata Lebda

Doktor nauk humanistycznych,
adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
e-mail: mlebda@up.krakow.pl
Specjalność: fotografia, projektowanie graficzne, wizualizacja informacji, literatura, sztuka, nowe media

dr Urszula Lisowska-Kożuch

Doktor nauk humanistycznych
Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
e-mail: ulisowska@poczta.fm
tel.: 12 662 61 73

Specjalność: bibliologia

dr Wanda Matras

Doktor nauk humanistycznych
Kierownik ds. praktyk pozapedagogicznych

Kierownik kursów i studiów podyplomowych z biblioterapii
e-mail: wmatras@up.krakow.pl

Specjalność: biblioterapia, bibliotekoznawstwo, czasopiśmiennictwo

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. UP
Profesor w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
e-mail: grzegorz.niec@wp.pl

te. 12 662 61 74


Specjalność: historia, bibliologia, polonistyka

dr Iwona Pietrzkiewicz

Doktor nauk humanistycznych
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Informacji
e-mail: ipietrzkiewicz@gmail.com
tel.: 12 662 61 78

Specjalność: historia mediów, edytorstwo, digitalizacja

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. UP
Dyrektora Instytutu Nauk Informacji
e-mail: mrogoz@up.krakow.pl
tel.: 12 638 66 86

Specjalność: bibliologia, informatologia, książka i prasa dla dzieci i młodzieży, cenzura

dr Stanisław Skórka

Doktor nauk humanistycznych
Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku architektura informacji
e-mail: skorka@up.krakow.pl

Specjalność: nauka o informacji, architektura informacji, użyteczność systemów informacyjnych

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
e-mail:
kmcw@up.krakow.pl
panprofessor@op.pl
kmcw@up.krakow.pl

Specjalność: literaturoznawstwo - wiedza o kulturze literackiej; prasoznawstwo

mgr inż. Emanuel Studnicki

mgr inż. Emanuel StudnickiMagister inżynier
Asystent w Katedrze Zarządzania Informacją
e-mail: emanuel.studnicki@up.krakow.pl
Specjalność: technologie elektronicznego przetwarzania informacji, projektowanie i administrowanie stron internetowych, e-learning, zdalne formy komunikacji i przekazywania informacji

dr Ewa Wójcik

Doktor nauk humanistycznych
Adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu, Kierownik studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
e-mail: ewa.wojcik@up.krakow.pl

Specjalność: bibliologia

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP

Doktor habilitowany
Prodziekan Wydziału Filologicznego
e-mail: grazyna_wrona@poczta.fm

Specjalność: bibliologia, historia prasy, historia bibliotek, cenzura, czasopisma naukowe i popularnonaukowe XIX i XX w.

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony