Prace dyplomowe

Wskazówki dla studentów przygotowujących prace dyplomowe

Ogólne zasady postępowania w zakresie seminariów,  przygotowania prac dyplomowych i egzaminów reguluje Wydziałowa procedura dyplomowania.
  • Student wybiera profil seminarium oraz promotora (opiekuna) swojej pracy i pod opieką naukową pisze prace dyplomową  (zob. Profile seminariów)
  • Praca dyplomowa powinna być zgodna z obowiązującymi zaleceniami (zob. Zalecenia dla studentów przygotowujących prace dyplomowe)
  • Po napisaniu pracy student winien poddać ją procedurze antyplagiatowej oraz uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy.
  • Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego (zob. Egzamin licencjacki i magisterski)
  • Następnie należy zarejestrować pracę dyplomową, pamiętając o wszystkich zaleceniach obowiązujących w tym zakresie (zob. Rejestracja pracy dyplomowej)
  • Recenzenci prac dyplomowych dokonują jej oceny zgodnie z określonymi wymaganiami (zob. Wybrane dokumenty, poz. 3)
  • Student, który zdał egzamin dyplomowy staje się absolwentem Uczelni. Zgodnie z 5. Regulaminem studiów, przed odebraniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni oraz wypełnienia ankiety absolwenta (zob. Ankieta absolwenta - Wybrane dokumenty, poz. 7)
  • Prace dyplomowe są przechowywane w archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego i udostępniane według określonych procedur (zob. Udostępnianie).
BAZA PRAC DYPLOMOWYCH OD ROKU 1977 DO CHWILI OBECNEJ

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony