Parametryzacja nauki

Ocena jednostek naukowych (2013)

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (30 września 2013)

Czasopisma punktowane (2015)


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wtorek (23 grudnia 2015)
  • Części A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie JCR;
  • Części B - czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor;
  • Części C - czasopisma naukowe znajdujących się w bazie ERIH.

Informacje o czasopismach INoI:

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych

(2012, 2013, 2014, 2015)
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony