O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii. Aktualnie na różnych poziomach (studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe) kształcimy specjalistów na następujących kierunkach:
  • architektura informacji;
  • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe;
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
  • edytorstwo, biblioterapia oraz zarządzanie kulturą.
Oferta INoI obejmuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy INoI prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. INoI jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2012 roku wypromowaliśmy 3142 specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów INoI zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony