Kurs doskonalący z biblioterapii - 8 edycja

Kurs doskonalący z biblioterapii - 8 edycja

INoI zaprasza do uczestnictwa w ósmej edycji  80-godzinnego kursu doskonalącego z zakresu biblioterapii. Wykłady i warsztaty poprowadzą biblioterapeuci posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu.
Kurs obejmuje zagadnienia bajkotrapii i baśnioterapii w pracy z dziećmi,  metodykę pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami dysleksji, lateralizacji, ADHD), pracę z dziećmi autystycznymi, a także propozycje warsztatów  biblioterapeutycznych w pracy z młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami uzależnionymi, agresywnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Nie zabraknie również tematów związanych z biblioterapią kierowaną do osób chorych i niepełnosprawnych oraz Seniorów. Dodatkowo, program został poszerzony o zagadnienia bajkoterapii w logopedii i elementy arteterapii oraz metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.
Koszt kursu wynosi 550 zł. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu przez 5 kolejnych spotkań: w soboty (od godz. 10.00) i niedziele (do godz. 15.00). Rozpoczęcie kursu przewidujemy w dniu 28 X 2017 roku. Planujemy następujące terminy zjazdów: 28-29 X, 18-19 XI, 09-10 XII 2017 r., 13-14 I 2018 r., 03-04 II oraz termin dodatkowy 03-04 III 2018 r.
Absolwenci kursu otrzymają 2 Zaświadczenia jego ukończenia wystawione przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne potwierdzające zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych. Wszystkie Osoby zainteresowane, w tym bibliotekarzy, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, studentów prosimy o zgłoszenia pisemne kierowane na adres Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (z dopiskiem: biblioterapia, VIII edycja, dr Wanda Matras-Mastalerz) lub elektroniczne na adres wmatras@up.krakow.pl

Ilość miejsc ograniczona

Pobierz kartę zgłoszeniową

Wszelkie zapytania proszę kierować do dr Wandy Matras-Mastalerz na podany powyżej adres e-mailowy.


Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony