Konferencja: Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na Konferencję Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA), która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Audytorium im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Konferencja AIDA adresowana jest do przedstawicieli instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji. Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także pracowników firm projektujących serwisy i systemy informacyjne, działające w branży UX/HCI a także studentów, m.in. członków kół naukowych.

Architektura informacji to nowa dziedzina i profesja zajmująca się szeroko rozumianym projektowaniem informacji w sposób ułatwiający użytkownikowi jej zrozumienie, a jednocześnie użytecznej i funkcjonalnej. Dostosowanie przekazu informacyjnego do potrzeb użytkowników w świecie informacyjnego przeciążenia wymaga również stosowania oryginalnych metod opartych m.in. na koncepcji projektowana zorientowanego na użytkownika (tzw. User-Centered Design).

Współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk wydaje się więc niezbędna, aby kształcenie architektów informacji wyróżniało się wysokim poziomem,  który wyznacza  innowacyjność metod dydaktycznych, rozwój teorii i badań naukowych stanowiących podstawę myślenia o nowoczesnym i użytecznym kształcie obiektów informacyjnych wypełniających infosferę współczesnego człowieka.

Specjalnymi gośćmi konferencji będą: Peter Morville (współautor m.in. książki, pt. Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wyd. 4, Gliwice 2017) oraz dr Andrea Resmini – współautor książki Pervasive Information Architecture. Amsterdam 2011, wykładowca International Business School
w Jönköping University (Szwecja).

Strona konferencji AIDA

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony