Informacje dla kandydatów

Instytut Nauk o Informacji kształci aktualnie (na różnych poziomach) specjalistów na następujących kierunkach:
 • Architektura informacji (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (studia I i II stopnia, stacjonarne);
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - specjalność nauczycielska (tylko stacjonarne II stopnia);
 • Architektura informacji i użyteczność przestrzeni informacyjnych (studia podyplomowe);
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia podyplomowe);
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z modułem nauczycielskim (studia podyplomowe);
 • Edytorstwo (studia podyplomowe);
 • Zarządzanie kulturą (studia podyplomowe).
Studiuj z nami jeżeli chcesz:
 • pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • poznać współczesne technologie informacyjne wykorzystywane w licznych sektorach usługowych, opanować metody pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ich organizacji i promowania;
 • uzyskać wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni informacyjnych, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu;
 • zdobyć kwalifikacje i kompetencje do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych, oraz w mediach i biznesie.

Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia w IINIB znajdziesz w Informatorze dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dostępnym na stronie uczelnianego system rekrutacyjnego, w informatorze o studiach podyplomowych oraz na stronie naszego Instytutu.Zobacz też:
Kierunki studiów
Sylwetka absolwenta
Rekrutacja
Poznaj nas


Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony