Czasopisma wydawane przez INoI

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia


ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online)
Dostęp on-line (OJS): http://sbsp.up.krakow.pl/

Wydawnictwo jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Tytuł jest kontynuacją wydawnictwa pt. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace Bibliotekoznawcze, który ukazywał się w latach 1982-1999 (9 tomów).
Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of History of Polish Press


ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)
Dostęp on-line (OJS): http://rhpp.up.krakow.pl/

Rocznik Historii Prasy Polskiej jest wydawnictwem ciągłym Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym w postaci 4 zeszytów rocznie przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim historii prasy, ale zamieszczane są również materiały z obszaru szeroko rozumianego prasoznawstwa. Poszczególne artykuły drukowane są w działach: "Artykuły i rozprawy", "Materiały i miscellanea", "Przeglądy i recenzje", "Kronika", "Pro memoria". Rocznik Historii Prasy Polskiej zamieszcza teksty w języku polskim lub angielskim.

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony